בוררות מסחרית בין לאומית: מה חשוב לדעת?

גם בישראל, יישוב סכסוכים בדרך של בוררות בין-לאומית הופך נפוץ יותר, בעיקר נוכח השתתפות גוברת של חברות בין-לאומיות במכרזים לביצוע פרויקטים בתחום התשתיות בישראל. כך, לדוגמה, חברות זרות יבקשו, בדרך-כלל,…

חובת מינוי ממונה על בטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו- 1996 ("התקנות"), מטילות חובה של מינוי "ממונה על הבטיחות" במפעלים, אתרי…

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

בחודש ינואר 2019 נכנס לתוקפו תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן "החוק"). במסגרת התיקון הוחלה בחוק רפורמה הקובעת מסלולי רישוי…

ארנונה ואתרי בניה

בפרויקטים רבים נדרש הקבלן לעשות שימוש באתרי התארגנות זמניים, בין אם כאלו אשר מעמיד לרשותו מזמין העבודה ובין אם כאלו…

צווי הרחבה בענף הבניה

ענף הבניה, הנמצא בתנופת פיתוח גדולה בשנים האחרונות בישראל, הינו ענף המאופיין באופן מסורתי על ידי מידה רבה של עבודה…

בניה והחוק למניעת מפגעים

כל פרויקט בנייה, ובפרט כזה הנמצא בקרבת אזורי מגורים, טומן בחובו היתכנות ממשית לגרימת מפגעים סביבתיים, כגון רעש וזיהום אוויר.…

חובת קבלן להקים מעלית

כמעט בכל פרויקט בניה, בין אם מדובר בבניין למגורים ובין אם מדובר במבנה מסחרי, תעשייתי או פרויקט תשתית, יידרש הקבלן…

אחריות נושאי משרה לבטיחות

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 מטילה אחריות כבדה על נושאי משרה בחברה במקרה של הפרת הוראות הפקודה או תקנותיה…
תפריט
דילוג לתוכן